Loopbaanvoorligting

Voornemende studente word gekonfronteer met 'n wye verskeidenheid program- en loopbaanopsies  -  beslis 'n voorreg, maar soms ook 'n dilemma wat tot heelwat kopkrap kan aanleiding gee. Die US stel dit as 'n prioriteit om sover moontlik te verseker dat realistiese program- en loopbaankeuses gemaak word. Daarom bied ons 'n professionele loopbaanvoorligtingsdiens aan.

Wie kan gebruik maak van hierdie diens?

Ons bied loopbaanvoorligting aan graad 11- en 12-leerders, asook naskoolse persone (nie ingeskrewe studente van die US) tot op die ouderdom van 21 jaar. Indien jy ouer as 21 is, raadpleeg gerus ons seksie vir Volwasse Loopbaanvoorligting.

Wat behels die diens?

Hierdie diens behels 'n psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, individuele gespreksessie, asook 'n geskrewe verslag van die resultate en aanbevelings. Aanbevelings word gemaak op grond van die kliënt se unieke profiel en kan dus programme aan ’n verskeidenheid van hoëronderwys instansies insluit. Hierdie geleentheid word dus aangebied vir ALLE voornemende studente, en nie slegs vir diegene wat aan die Universiteit Stellenbosch wil studeer nie.

Koste van diens

Die koste beloop R1950 per kliënt en sluit 'n 4 - 4,5 uur lange assesseringsessie, 1 uur persoonlike terugvoer en 'n geskrewe verslag in.

Die koste beloop R3000 vir sessies op Saterdae, publieke vakansiedae en vir leerders met spesiale leerbehoeftes.

Kontak ons by 021 808 4709 / svs@sun.ac.za vir 'n afspraak.

Individuele konsultasies

Individuele konsultasies van 60 minute vir leerders wat redelik seker is van loopbaan- of programkeuse en finale bevestiging / sekerheid  wil kry; of wat reeds psigometriese assessering gedoen het en verdere advies verlang. Daar word ook aanbeveel dat kliënte wat van hierdie diens gebruik wil maak al reeds begin het met navorsing / ondersoek na verskillende programme en loopbaanvelde. Koste: R630 per sessie.

Indien verdere volledige assessering aanbeveel word, is die koste van R1950, soos bo uiteengesit, van toepassing.

Let wel:

 • Ons is oop tydens skoolvakansies
 • Afsprake slegs met vooraf bespreking
 • Bogenoemde dienste kan ook op Saterdae of publieke vakansiedae gelewer word teen 'n verhoogde tarief.
 • Ander dienste (bv loopbaanvoorligting in skole of op projekbasis en/of werkswinkels) kan ook gelewer word en word voor gekwoteer volgens die behoeftes van die betrokke projek.
 • Pro bono diens vir finansieel behoeftige leerders ook beskikbaar met voldoende motivering en goedkeuring. 

Ons span sielkundiges (van links na regs): Tamari Brand, Norma Moller, Liezl Klopper, Amanda van der Vyver, Anne Havemann-Serfontein, Karin Brand en Hambly Matthews

 1. Wees pro-aktief en maak die regte programkeuse!
 2. Kry jou beroepsfeite reg - en kies jou droomloopbaan
 3. Aansoek by US - wat jy moet weet
 4. Loopbaanvoorligting en Adviseursdienste by US
 5. Staan finansies in die pad van jou droomloopbaan?
 6. PACE Loopbane Bladsy