Gratis skryfadvies by die US Skryflaboratorium!

Gratis skryfadvies by die US Skryflaboratorium!

Die Skryflaboratorium van die Universiteit se Taalsentrum bied gratis skryfkonsultasies aan alle studente van die Universiteit.

Daar is vriendelike, opgeleide konsultante beskikbaar om met studente op ’n een-tot-een basis oor hulle skryfwerk te gesels. Studente wat sukkel om aan die gang te kom met 'n skryfopdrag, of wat bekommerd is dat hulle idees nie so duidelik en vloeiend is nie, kan hulp en raad kry by die Skryflaboratorium se nagraadse konsultante. Studente kan met enige skryfwerk kom: van akademiese skryfopdragte tot CV's. By die Skryflaboratorium word studente gehelp om hulle skryfvaardighede te ontwikkel en te verfyn, en dit lei beslis tot beter punte.

Moet asseblief nie twyfel om van hierdie diens gebruik te maak nie!

Vir meer inligting kontak gerus enige van die volgende persone:
Me Anne-Mari Lackay, 021 808-2989 / amlackay@sun.ac.za; of
Me Hazel Alexander, 021 808-2161 / halexander@sun.ac.za