Hoe doen ek aansoek?

Die fakulteit waarin 'n student toegelaat kan word, hang af van die studieprogram wat gekies word. Daarom is dit verstandig om oor ’n program te besluit voordat jy aansoek om toelating doen. Programinligting wat jou juis met dié besluit kan help, kry jy hier. 

STAP 1:

Neem asb. kennis van die sluitingsdatum vir voorgraadse programme in 2014 (vir studie in 2015). Klik hier om die datums aanlyn te sien of kontak die Kliëntedienssentrum by 021 808 9111.


STAP 2: Kies een van twee maniere om aansoek te doen


Doen aanlyn aansoek (hiervoor het jy 'n e-pos adres en 'n selfoonnommer nodig)

of

Kry die aansoekvorm by 021 808 9111 en volg stap 3 tot 5 hieronder

   
STAP 3: Vul die vorm in

Maak seker dat jou aansoekvorm volledig is. Onvolledige vorms word teruggestuur en dit vertraag die aansoekprosedure.

STAP 4: Betaal die Aansoekgeld

  • Aansoekgeld kan elektronies, per tjek of posorder betaal word. 
  • Aansoekgeld kan ook persoonlik by die Universiteit se kassiere in die Administrasiegebou A (Stellenboschkampus) betaal word.
  • Meer oor betaling opsies.

     
STAP 5: Stuur die voltooide vorm en aansoekgeld (of bewys van betaling) aan:

Toelating
Stellenbosch Universiteit
Privaat Sak X1
MATIELAND 7602

       
STAP 6: En nadat die Universiteit jou aansoek ontvang het?

Die Universiteit stel jou per pos of e-pos in kennis dat jou aansoek ontvang is.

Jy ontvang 'n unieke nommer vir identifikasie, jou studentenommer (indien nog nie voorheen by die Universiteit studeer het nie); Met dié nommer kan jy dan die stand van jou aansoek om toelating tot die Universiteit en huisvesting (indien van toepassing) nagaan deur in te teken op die studenteportaal my.sun.ac.za