Teologie

Die Fakulteit Teologie het in 1963 ontwikkel uit die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) se Kweekskool wat in 1859 gestig is. Sedert 2000 lei die Fakulteit predikante en jeugwerkers vir die NGK, die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) in Suider Afrika, die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA) en die Anglican Church of Southern Africa per ooreenkoms op.  

 

Die Fakulteit Teologie is een van die kleinste aan die Universiteit. Dit is egter 'n gasvrye, energieke en kreatiewe fakulteit waarin wetenskaplike teologie met integriteit beoefen word. 

 

Die akademiese aanbod, met Christelike gereformeerde teologie as uitgangspunt, het verbreed sedert die Jeugwerk program en die nuwe kurrikulum ingestel is wat 'n wye verskeidenheid van opsies vir voorgraadse studente ten opsigte van onderrig en navorsing bied.  Die Fakulteit se verskeidenheid van voor- en nagraadse programme akkommodeer ʼn breë spektrum van studente uit uiteenlopende gemeenskappe, kerke en lande. 

 

Oor ons voorgraadse programme 

 

Onderrig op voorgraadse vlak is afwisselend in Afrikaans én in Engels in dieselfde kontakperiode (T-spesifikasie) met in agneming van die taalvaardigheid van die studente. Die opleiding en onderrig word, soos die navorsing, wetenskaplik benader. Dit word aangevul deur ’n praktiese, gemeenskapsgerigte klem op maatskaplike vraagstukke soos MIV/vigs, armoede, geweld, menswaardigheid, ekologie en geregtigheid. 

 

Oorweeg gerus een van ons nagraadse programme as jy: 

• voorgraads in ’n ander rigting gestudeer het en nou graag verder in teologie wil studeer; 

• die kerklike bediening jou loopbaan wil maak; of  

• graag verder wil spesialiseer na jou eerste voorgraadse, teologiese kwalifikasie. 

 

 

Dekaanskantoor (Marieke Brand) 

Tel: 021 808 2142 

Faks: 021 808 3251 

E-pos 

 

Die Fakulteitsekretaris (Shirle Cornelissen) 

Tel: 021 808 4850 

Faks: 021 808 3822 

E-pos 

 

Webwerf