Teologie

’n Nuwe kurrikulum met meer opsies vir voorgraadse studente by die Fakulteit Teologie, uitdagende gehalte-onderrig en -navorsing, en ’n verwelkomende kultuur en sterk fokus op studente-steun, het verrassende nuwe momentum gegee aan voorgraadse studente-getalle, -diversiteit, -betrokkenheid en -leierskap. Die Fakulteit se verskeidenheid voor- en nagraadse programme lok ’n verskeidenheid studente van talle gemeenskappe, kerke en lande, wat telkens verras is om te ontdek hoe opwindend teologiese studies kan wees!  

 

Die Fakulteit Teologie (sedert 1963) het ontwikkel uit die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) se Kweekskool, wat in 1859 gestig is om predikante vir die NGK op te lei. Sedert 2000 lei die Fakulteit ook volgens ooreenkoms predikante op vir die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) in Suider-Afrika en die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA), en sedert 2012 is die Anglican Church of Southern Africa ons vierde kerklike vennoot. Die akademiese aanbod met Christelike gereformeerde teologie as uitgangspunt is egter veel wyer, veral sedert Jeugwerk bygekom het en die nuwe kurrikulum ingefaseer word. Die sterk groei in voorgraadse studente, veral in die nuwe program-opsies, dui aan dat dié aanbod wérk!  

 

Onderrig op voorgraadse vlak is tweetalig in Afrikaans én in Engels (T-spesifikasie) volgens die behoeftes van die studente. Die opleiding en onderrig word, soos die navorsing, wetenskaplik benader. Dit word aangevul deur ’n praktiese, gemeenskapsgerigte klem op maatskaplike vraagstukke soos MIV/vigs, armoede, geweld, menswaardigheid, ekologie en geregtigheid. 

 

Die Fakulteit Teologie is een van die kleinstes aan die Universiteit – wat meebring dat ons gasvry, energiek en kreatief is, maar nog steeds kan verseker dat ons wetenskaplike teologie met integriteit beoefen. 

 

 

Dekaanskantoor (Marieke Brand) 

Tel.: 021 808 2142 

Faks: 021 808 3251 

E-pos 

 

Die Fakulteitsekretaris (Shirle Cornelissen) 

Tel.: 021 808 4850 

Faks: 021 808 3822 

E-pos 

 

Webwerf